Produktcertifiering

Sedan 1997 kräver Boverket bland annat att tillverkare av betong ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem med ett antal rutiner för den egna fabriken. Sydstens betongfabriker är därför kvalitetscertifierade av Betong och Ballastcertifiering (BBC). Den tillverkare vars produktion är tillverkningskontrollerad av ett certifieringsprogram, får ett tidsbegränsat certifikat och ska märka följesedeln med certifieringsorganets kännetecken.

Alla Sydstens betong- och makadamfabriker, med undantag av Övedsfabriken, är certifierade av BBC.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se