Kvalite- och miljöpolicy

Till alla medarbetare inom Sydsten

Vi är ett företag som erbjuder våra kunder produkter som är baserade på råvarorna cement, grus och sten.

Genom förädling tillhandahåller vi ett heltäckande sortiment av fabriksbetong, makadam- och bärlagerprodukter som tillgodoser våra kunders kvalitets- och miljökrav.

Hela vår verksamhet påverkar vår generation och kommande generationer. Därför är det av yttersta vikt att vi inom Sydsten tar vårt ansvar för miljön och i snart nog varje gärning väger in miljöaspekten.

Samhällets lagar och krav utgör grunden för kvalitets- och miljöarbetet. Därifrån ska vi sträva till att utveckla verksamheten mot ständiga förbättringar och en kretsloppsanpassad verksamhet.

Vi ska alla

  • tänka igenom hur vårt arbete påverkar miljön
  • hushålla med resurser
  • använda förnuft och känsla i frågor som rör miljön
  • välja miljöriktiga alternativ där så är befogat
  • verka för att Sydstens produkter alltid motsvarar kundens förväntningar och uttalade krav

För att säkerställa ett effektivt kvalitets- och miljöarbete ska hela verksamheten omfattas av kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. I detta arbete kommer varje enhet att, utöver gemensamma mål, sätta upp egna mål som anpassas till den egna verksamheten.

Genom ett stort miljöengagemang når vi framgång idag och våra barns respekt i morgon.


Malmö i juli 2004

Kaj Grönvall

Verkställande direktör

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se