Kvalite och miljö

Rätt produkt till rätt plats och i rätt tid – det är en trygghet som vi ger till våra kunder. För att säkerställa detta arbetar vi efter ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2000. Samtliga produkter och delmaterial är systematiskt kontrollerade och alla produkter är också spårbara genom hela leveranskedjan tack vare väl dokumenterade inköps- och produktionsrutiner. Sydstens provningslaboratorier är ackrediterade av Swedac.

Ett konkret miljöarbete
1998 blev Sydsten miljöcertifierat enligt ISO 14001. Sedan dess har vi gjort en rad åtgärder för att förbättra miljöarbetet i vår egen verksamhet. Här är några exempel.

  • Tillsammans med Sysav har vi startat bolaget ÅGAB, som driver två återvinningsanläggningar för tegel, betong, asfalt med mera – en i Skabersjö och en i Norra Hamnen i Malmö. Genom att låta ÅGAB återvinna material sparas viktiga naturtillgångar, vilket är en viktig investering både för oss och för miljön.
  • På vår betongfabrik i Sjöbo har vi ersatt naturgruset med bergkross.
  • Vi har infört datoriserad transportplanering för betongbilarna och på så sätt optimerat transportarbetet och minskat miljöbelastningen.
 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se