Hållbar utveckling

Att driva en verksamhet av det slag som Sydsten gör innebär ett stort ansvar. När vi tillverkar kross- och grusprodukter, måste vi se till att arbetet görs med minsta möjliga åverkan på naturen och miljön. Genom att vara medvetna om hur vårt arbete påverkar miljön, ser vi till att ändliga naturresurser finns kvar även till kommande generationer.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se