Uppfarter

Det kan inte nog betonas; ett väl utfört underarbete betyder allt. Var noga från första början och du belönas med en uppfart som håller sig fin år efter år.

Det är viktigt att ytan är jämn och har samma lutning på alla lagren, annars kommer stenläggningen att sätta sig och bli ojämn. Lutningen ska vara från huset, för vattenavrinningens skull, och cirka 1-2 cm/meter.

Gör så här
Gräv ur så djupt att bärlager, MakPak® och plattor eller stenar ryms. I botten bör du lägga en markduk som hindrar att bärlagret blandas med underlaget, det minskar risken för sättningar. Bärlagret lägger du av krossat bergmaterial, cirka 15 cm packat 0/32. Ju större tyngd bärlagret ska bära, desto tjockare lager och grövre sortering behövs. För att kunna packa bärlagret måste du först vattna det. Packa det sedan hårt med en vibrator medan det är fuktigt.

Ovanpå bärlagret lägger du ett jämnt lager MakPak®, cirka 3 cm packat. Placera avdragslister och justera dem till rätt höjd. Drag av med rätbrädan och vattna med en finstrålig vattenkanna för att packa det. Finjustera med ett tunt lager MakPak®, drag av på nytt med rätbrädan. Ta bort avdragslisterna och fyll i med MakPak® där listerna legat. Vattna på nytt med fina strålar.

Fogen är viktig
Lägg ut plattor eller stenar på det packade lagret MakPak®, med cirka 3 mm fog. Fogen är en viktig del i beläggningen, det är den som fördelar lasten och ser till att plattorna samverkar. Börja vid ytans lägsta nivå och arbeta dig uppåt. Häll ut MakFog® jämnt över ytan och sopa ned i fogarna. Vattna. Låt torka och upprepa med fyllning och vattning. Tänk på att ogräsfrön har svårt att få fäste i en välfylld fog, så försäkra dig om att alltid ha ordentligt fyllda fogar!

 

Välj MakFog® för fogning av plattor eller Stenfog för fogning av natur- och gatsten.

Bärlager 0/32

MakPak®

MakFog®

Stenfog®

Plattläggning & Fog


www.svenskmarkbetong.com/ kan du läsa mer om dimensionering, projektering, anläggning och underhåll.

Relaterade länkar

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se