Produkter

Vill du veta mer om våra produkter? Här har vi samlat kortfattad information om de villa- och trädgårdsprodukter som går att få i påsar, säckar eller storsäckar. Vill du veta ännu mer? Kontakta oss på Sydsten!

Bärlager 0/16
Samkrossat bergmaterial med stensammansättning 0/16 mm. Används som fint bärlager där belastningen är lätt, till exempel vid plattläggning av gångytor och uteplatser eller som slitlager på grusvägar.

Bärlager 0/32
Samkrossat bergmaterial med stensammansättning 0/32 mm. Används som fint bärlager där belastningen är tyngre, såsom plattläggning av körytor och garageuppfarter.

MakPak®
Plattläggningsmaterial för läggning av plattor. Tvättat stenmjöl av olika bergarter, 0/5 mm.

MakPak® är ”flisigt” till sin struktur, vilket gör att det lätt låser sig och håller plattorna på plats. I och med att finmaterialet är borttvättat är det också väl dränerat, det vill säga vatten rinner lätt igenom. Dessutom är det lätt att packa. Bara vattna med en finstrålig vattenkanna och plattorna/stenarna får en stabil bädd att ligga på.

MakFog®
Fogmaterial för fogning av plattor. Tvättat, torkat och sammansatt stenmjöl, 0/2 mm.

MakFog® är ett snabbarbetat material som lätt rinner ner i håligheter och fyller fogen nerifrån. Stenmaterialets sammansättning gör att det låser sig och ger en stabil och flexibel fog. MakFog® låser dessutom plattorna och förhindrar att kanterna slås av mot varandra. För att försvåra att vatten tar sig ner i fogen och orsakar sättningar, har MakFog® tillsatt filler som gör att rätt egenskaper uppnås.

Stenfog®
Fogmaterial för fogning av natur- och gatsten. Samkross av olika bergarter, 0/2, 0/5 eller 0/8 mm med tillsatt bindemedel. Materialet har dessutom tillsatt filler för att rätt egenskaper ska uppnås.

Stenfog blir hårt när det är torrt, men tack vare bindemedlet blir större och oregelbundna fogar hårda med bibehållen flexibilitet. Var försiktig vid läggningen eftersom stenfog kan missfärga!

MakDekor®
Dekorationssten som du kan använda till trädgårdsgångar, plattläggningar, krukor, balkonglådor, bordsdekorationer, gravvård etc. MakDekor® består av ren och torr sten i olika bergarter och storlekar.

Lek- och Gungsand
Rundkornig grus 0/3 mm. Leksanden till sandlådan är bakbar. Gungsanden är EU-certifierad.

Relaterade länkar

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se