Cementbundna bärlager

Ytor på mark som ska användas av trafik eller för hantering av tyngre gods behöver oftast en ytbeläggning. Innan den kan läggas på krävs i regel flera lager som förbättrar och stärker upp underlaget. Dessa lager – skyddslager, förstärkningslager och bärlager – bildar tillsammans med ytbeläggningen den så kallade överbyggnaden.

Klarar hård belastning
Cementbundna bärlager är anpassade för att klara av hård belastning och kan utgöras av cementbundet grus eller cementbunden makadam. Båda två har stor böjstyvhet och god stabilitet.

Cementbundna bärlager minskar i hög grad trafikpåkänningarna i överbyggnadens lager och därmed risken för utmattningsskador och deformationer. Överbyggnadens totala tjocklek kan därför göras mindre. Cementbundet grus passar utmärkt för vägar, gator och parkeringsplatser, medan cementbunden makadam används för vägar med intensiv eller tung trafik.

Materialet cementbundet grus tillverkas på betongfabriker eller mobila enheter. Det läggs ut med asfaltläggare eller med hyvelmaskin på ett jämnt och välpackat förstärkningslager och därefter sker vältning.

Läs mer i ”Ett säkert val för vägföreningar och vägsamfälligheter” (pdf).

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se