Järnvägar

Material till järnvägar kan delas in i två grupper: underballast och makadamballast.

Underballast
Samma funktion som förstärknings- och bärlager har i vägbanken, har underballast i järnvägsbanken. Materialet ska gå bra att packa, ha hög bärighet och stabilitet, inte vara känsligt för tjäle samt motstå fysikalisk och kemisk nedbrytning. Kraven på produkten ställs främst på kornkurva och finmaterialandel. Naturligtvis ska råmaterialet bestå av ett bra berg.

I samband med de senaste årens omfattande infrastrukturprojekt i Öresundsregionen, har Sydsten varit en stor leverantör av underballast.

Makadamballast för järnväg
Järnvägsmakadam är det översta lagret i en järnvägsbank på vilken sliprarna och rälsen vilar. Det ska vara stabilt, elastiskt, dränerande, ickecementerande, termiskt isolerande och vittringsbeständigt. Dessutom ska det tillåta ompackning och om sättningar uppstår ska dessa bli jämna.

För att uppfylla alla dessa funktioner ställs det många och hårda krav på materialet. Råmaterialet (berget) ska vara av lämplig sort med tillräcklig hållfasthet. Speciell hänsyn ska tas till innehåll av glimmer och kvarts. Produkten ska ha rätt kornform, kantighet, hållfasthet, kornfördelning och renhet. För att klara kravet på finmaterial måste materialet alltid tvättas.

Makadamballast för järnväg finns i två storlekar: klass I (32-64 mm) och klass II (11-32 mm).

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se