Hus

Det finns ett naturligt samband mellan konstruktioner som utsätts för stora påfrestningar och betong. När det gäller husbyggnation kommer betongen ofta in som en konstruktionsdel med bärande funktioner. Med sin höga hållfasthet och tillika stora formbarhet utgör den i dubbel bemärkelse grunden i ett hus.

I samverkan med armeringsstål har vi en både seg och hård konstruktion. Möjligheter finns att vid byggandet av betongens formar skapa "levande ytor", genom att på olika sätt göra avtryck i betongen.

Betong kan även ha en skyddande funktion, till exempel mot brand. En stålkonstruktion ger vika vid höga temperaturer, där betong kan visserligen spricka men bibehåller sin bärande funktion betydligt längre. Företrädesvis används betong i konstruktioner av större hus där betongens stora hållfasthet utnyttjas. I enfamiljshus kan man med fördel använda betong för vissa väggar då armeringsdelen i dessa sammanhang är mycket liten. Ett betongvalv utgör en garanti mot allt golvknirr.

Betong absorberar både värme och kyla. Temperatursvängningar i ett hus dämpas eftersom betongen i sig är ett värmemagasin. Klimatet inomhus blir helt enkelt bättre.

Läs mer om möjligheterna med betong under Produkter/Betong eller hör av dig till oss.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se