Broar

Sydsten är södra Sveriges ledande tillverkare av fabriksblandad betong till broar. På en rad orter runt om i Skåne, Blekinge och Halland producerar vi betong av högsta kvalitet och under omfattande kontroller enligt ISO 9002. Vår gedigna erfarenhet av fabriksbetong till broar gör att vi kan ta fram exakt den typ av betong du behöver. Vi tillverkar även infärgad betong, det vill säga fabriksbetong där vi redan vid tillverkningen tillsätter färgpigment enligt dina önskemål.

Förfinad teknik
Människor har i alla tider byggt broar för att lättare kunna ta sig fram. Genom åren har dock brobyggartekniken förfinats och naturmaterial som trä, järn och sten har ersatts av stål och betong. För över hundra år sedan uppfanns spännbetongen, en teknik som fortfarande används i moderna broar.

En bro utsätts för stora påfrestningar och därför ställs stora krav på materialet. Det ska klara väder, vind och vatten samt tryck orsakat av belastning och av brons egen tyngd. Det gör betong till ett överlägset material för broar.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se