Användning

Vad har Citytunneln och Öresundsbron gemensamt med en hästgård och en lekplats? Jo, de har alla använt produkter från Sydsten! Våra produkter och tjänster återfinns och fyller sin funktion på de mest skilda platser – från den lilla villaträdgården till stora byggen både över och under mark. Här kan du läsa mer om hur du använder Sydstens produkter.

 
AB SydstenStenyxegatan 7213 76 MalmöTel 040/31 19 00Post@sydsten.se